Normisjon Mandal
 

Normisjon Mandal:

Torjusheigata 11, 4514 MANDAL

Hva skjer

 
kl 18:00

Mandal BarneGospel - FRI

påskeferie

02
APRIL
Kl 19:30

Åpen Søndag - 2. Påskedag

Turid Sneve - Luk 24,36-45

06
APRIL
Kl 11:00

Formiddagstreff

Gunnhild Aabel

09
APRIL
Kl 18:00

Mandal BarneGospel

Øvelse

09
APRIL
Kl 18:30

Din Bedehusbasar

10
APRIL
Kl 18:30

Mandal Barnegospel-Synge

Vi synger på bedehusbasaren

10
APRIL
Kl 12:00

KIA Kafe

11
APRIL
Kl 18:00

Åpen Søndag

Tore Neerland - Joh 21, 15-19

12
APRIL

Faste aktiviteter

 

Bibel & Mat

 

Kveldsbønn

 

Åpen Søndag

 

Mandal BarneGospel

 

13-19

 

Jenteklubber

Skjebstad (S-Klubb) og Østre Skogsfjord

 

Norma

 
Annonse: